Monitoring potrubia kanalizácie: Kedy je potrebný a ako prebieha?

3. marca 2023
Nonstop linka
24/7
0948 10 20 22 info@bhspol.sk

Problémy s kanalizáciou nie sú ničím príjemným. Ak tieto problémy navyše pretrvávajú dlhodobo a bežné riešenia neprinášajú žiadne výsledky, prichádza na rad monitoring potrubia kanalizácie, ktorý pomocou kamery odhalí prekážky a príčiny upchatia či poškodenia tak, že skontroluje potrubie do najmenších detailov.

Čo je monitoring potrubia

Monitoring potrubia predstavuje účinnú prevenciu pred vznikom upchatej kanalizácie a potrubia, nakoľko umožňuje spozorovať vznikajúci problém už v jeho začiatkoch – skôr, než prerastie do výrazných a finančne náročnejších rozmerov.

Monitoring potrubia kanalizácie prebieha tak, že je do potrubia zavedená inšpekčná kamera. Pomocou kamery odborníci dokážu za pomerne krátky čas nájsť akútne, ale aj hroziace problémy. Vďaka tomu zachytia problémy včas a vám tak ušetria mnoho peňazí, napríklad aj za „rozkopávanie potrubia a hľadanie príčiny upchatia naslepo.“ Kamerový záznam, ktorý inšpekčná kamera nasníma, odhalí možné príčiny upchatého potrubia, vďaka čomu si ďalej vieme zvoliť primeraný spôsob riešenia tejto závady.

Monitoring potrubia alebo monitoring kanalizácie sa tak dá využiť v rámci pravidelnej prevencie a bežnej údržby kanalizačného potrubia. Zároveň však slúži aj v prípade už vzniknutého havarijného stavu, kedy presne dokáže odhaliť miesto, v ktorom došlo k upchatiu vášho odtoku či miesto, v ktorom sú poškodené časti potrubia.

Využitie v praxi nájde táto metóda aj vtedy, pokiaľ vám doma vlhnú steny či cítite nepríjemný zápach, ktorý môže vychádzať práve z upchatého alebo poškodeného potrubia. Na monitorovanie potrubia sa viete spoľahnúť aj vtedy, ak kanalizácia vyteká, prípadne vodovodné potrubie prepúšťa vodu, keďže s monitoringom sa dá odhaliť presná lokalita, v ktorej k úniku vody dochádza.

Kedy sa vykonáva monitoring?

Monitoring potrubia sa vykonáva v starších budovách, pri ktorých nie je isté, v akom stave je ich potrubie. Napríklad domy, ale aj komerčné budovy a kancelárie na podnikanie. Monitoring by však mal byť aj súčasťou bežnej údržby, pretože prevencia havarijného stavu potrubia vám dokáže ušetriť veľa peňazí.

Čo odhalí monitoring potrubia?

Zábery z kamery zachytia poškodené časti potrubia, ktoré by mohli prasknúť, hrdzavieť, alebo sa nachádzajú na mieste, kde by mohol niekto omylom potrubie poškodiť, napríklad kopaním do zeme. Kontrola potrubia kamerou je zameraná predovšetkým na:

  • mapovanie trasy potrubia, ktorú si môžeme presnejšie zaznamenať do plánov domu
  • odhaľovanie upchatých miest potrubia, najmä odpadového potrubia
  • hľadanie poškodených miest potrubia alebo miest, ktoré sa môžu poškodiť – napr. majú malú trhlinku, ktorá sa môže zväčšiť
  • lokalizáciu poškodeného potrubia, z ktorého vyteká voda,
  • prevenciu havarijného stavu
  • odhaľovanie nekvalitných zvarov potrubia.

Monitoring potrubia – Aktuálny stav

Monitorovanie potrubia inšpekčnou kamerou je nenáročná služba, ktorá si nevyžaduje špeciálne priestory ani podmienky. Odborníci s kamerou zachytia všetky poruchové pukliny a nefunkčnosti kanalizácie spolu s príčinami vzniku problému. Okrem toho kamera zisťuje aktuálny stav potrubia, pomáha pri detekcii príčin problémov a slúži aj ako pomocník pri prevencii. Táto služba nie je nákladná a kamerový záznam vám dokonca spoločnosť poskytne na DVD alebo na USB. Pravidelná kontrola potrubia kamerou väčšinou ušetrí čas aj financie. Včasné odhalenie poškodení totiž vyžaduje menej komplikované riešenie. Profesionálne inšpekčné kamery jednoducho zdokumentujú trasu kanalizácie aj bez dokumentácie a skontrolujú celkový stav potrubia – jeho kvalitu aj opotrebovanie.

Monitoring potrubia – Havarijný stav

Ak je vaša kanalizácia v stave, kedy nepomáha ani vysokotlakové čistenie potrubia, zrejme treba hľadať problém inde. Kamerový monitoring potrubia pomáha pri zisťovaní celkového stavu potrubia v prípade starších stavieb a nehnuteľností, kedy inšpekčné kamery odhalia príčiny a vyriešia dlhodobý problém. Pri havarijnom stave kanalizácie ide o nevyhnutnosť, bez ktorej potrubie neopravíte do funkčného stavu. Na základe videozáznamu spoločnosť navrhne riešenie potrubia – napríklad sanáciu potrubia (opravu bezvýkopovou technikou). Praskliny, trhliny, ale aj zle osadené potrubie dôkladne zmonitoruje Bratislavská havarijná spoločnosť po celom bratislavskom okrese a blízkom okolí.

Čo môže spôsobiť upchaté potrubie?

Upchať potrubie môže takmer čokoľvek – od zvyškov potravín, cez hygienické potreby, až po nahromadené lístie či korene stromov a rastlín, prerastajúce zvonka do vnútra potrubia. Takisto existujú rôzne príčiny vzniku trhlín v potrubí. Bez monitoringu len ťažko prídete na to, ktorá rúra je poškodená a vyžaduje si opravu. Monitoring sa vám tiež hodí v prípade, že sa plánujete pustiť do domácej rekonštrukcie a chcete si overiť, či je potrebné, aby do tohto procesu bolo zapojené aj potrubie alebo to nebude potrebné.

Koľko stojí monitoring potrubia?

Monitoring potrubia vie všeobecne preskúmať potrubia rodinných domov a bytov, ako aj verejných, obecných a komerčných priestorov či objektov ako nemocnice, školy či stravovacie a ubytovacie zariadenia. Priemer týchto potrubí sa štandardne pohybuje od 32/40 mm až do 1200 mm, čo sa môže týkať napr. kanalizačných zberačov a stôk. Čo sa ceny monitoringu týka, tá sa v zásade odvíja od dĺžky a priemeru kanalizačného systému a tiež od služieb podľa potreby (krtkovanie, frézovanie alebo trasovanie potrubia). Pokiaľ máte záujem o nahrávku na DVD alebo USB, aj to sa započítava do ceny.

Špecifiká monitorovacieho systému

Monitoring potrubia poskytujú viacerí odborníci, ktorí môžu pracovať s odlišným typom kamier. V zásade však platí, že najlepší a najdetailnejší prehľad o aktuálnom stave vášho potrubia vám ponúka moderný kamerový záznam v kvalitnom farebnom rozlíšení. Záznam je vo väčšine prípadov dostupný aj pre potreby samotného zákazníka. Zákaznik si ho môže uložiť z USB kľúča na CD alebo DVD disku. Monitoring kanalizácie je teda vykonávaný prostredníctvom profesionálnych inšpekčných kamier. Kamery si dokážu všimnúť aj na prvý pohľad nenápadné maličkosti, ako tesnosť spojov alebo stav prípojky potrubia, vďaka svojmu niekoľkonásobnému priblíženiu a zaostreniu na tie najmenšie detaily.

Niektoré monitorovacie systémy zas zachytávajú snímky s rozlíšením 3D a niektoré zas využívajú GPS lokalizáciu, za účelom označenia problematického bodu v potrubí s maximálnou možnou presnosťou. Stačí si len vybrať špecialistov na monitoring potrubia podľa vašich požiadaviek a vaša spokojnosť bude zaručená.